Home Estudis en curs Incidència a Catalunya

Estudi d'incidència d'EM a Catalunya

Aquest estudi es va posar en marxa al gener de 2009 i pretén determinar la incidència de l’EM a Catalunya i la seva evolució en el temps, per a poder establir si la malaltia està augmentat al nostre medi, tal i com s’ha descrit a altres regions.

Es tracta d’un estudi prospectiu de base poblacional basat en la identificació dels primers brots suggestius de malaltia desmielinitzant (CIS).  Per a cada cas de CIS es fa un seguiment durant el període 2009-2012 fins a la seva possible conversió en EM. D’aquesta forma es determina la incidència a l’inici dels símptomes (incidència a l’onset).

Per a assolir una identificació exhaustiva dels nous diagnòstics d’EM, s’ha posat en marxa un Registre oficial a Catalunya, al qual  hi participen els hospitals que atenen malalts amb aquesta patologia.

 

Epidemiologia


Highlights

Ampliació Registre

 Des del passat 20 de Març el Registre EPIDEMCAT permet introduir pacients prevalents, és a dir, aquells amb inici dels símptomes abans de 2009 per a les formes en brots i abans del 2006 per a les fomes d'inici progressiu. D'aquesta forma, el Registre serà complet i permetrà conèixer l'impacte global de la malaltia a Catalunya. Per a facilitar la identificació dels pacients, s'ha substituït la variable DNI pel CIP.

Més Notícies