Home Comentaris bibliogràfics
Comentaris epidemiològics

 

 

 

 

 

La revista NEUROinmunologia va néixer fa aproximadament 12 anys, amb l’objectiu d’ocupar un cert buit existent a la literatura mèdica especialitzada en llengua espanyola i, més concretament, aquella dedicada a la neuroimmunologia.

La revista està constituïda per una selecció comentada d’articles publicats a revistes peer-review i factor d’impacte, així com de revisions i notes clíniques, degudes fonamentalment a la col·laboració dels diferents membres de l’Unitat de Neuroimmunologia Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.  Així mateix, col·laboren a l’elaboració de revisions i casos clínics un nombre important de professionals externs, tant nacionals com internacionals.

Epidemiologia


Highlights

EureMS

El projecte per a l'establiment del Registre Europeu d'EM (EureMS) ha establert les línies d'actuació i ha recopilat les primeres dades sobre registres i bases de dades disponibles a Europa. Més informació.

Més Notícies