Home Comentaris bibliogràfics
Comentaris epidemiològics

 

 

 

 

 

La revista NEUROinmunologia va néixer fa aproximadament 12 anys, amb l’objectiu d’ocupar un cert buit existent a la literatura mèdica especialitzada en llengua espanyola i, més concretament, aquella dedicada a la neuroimmunologia.

La revista està constituïda per una selecció comentada d’articles publicats a revistes peer-review i factor d’impacte, així com de revisions i notes clíniques, degudes fonamentalment a la col·laboració dels diferents membres de l’Unitat de Neuroimmunologia Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.  Així mateix, col·laboren a l’elaboració de revisions i casos clínics un nombre important de professionals externs, tant nacionals com internacionals.

Epidemiologia


Highlights

Ampliació Registre

 Des del passat 20 de Març el Registre EPIDEMCAT permet introduir pacients prevalents, és a dir, aquells amb inici dels símptomes abans de 2009 per a les formes en brots i abans del 2006 per a les fomes d'inici progressiu. D'aquesta forma, el Registre serà complet i permetrà conèixer l'impacte global de la malaltia a Catalunya. Per a facilitar la identificació dels pacients, s'ha substituït la variable DNI pel CIP.

Més Notícies