Home Comentaris bibliogràfics
Comentaris epidemiològics

 

 

 

 

 

La revista NEUROinmunologia va néixer fa aproximadament 12 anys, amb l’objectiu d’ocupar un cert buit existent a la literatura mèdica especialitzada en llengua espanyola i, més concretament, aquella dedicada a la neuroimmunologia.

La revista està constituïda per una selecció comentada d’articles publicats a revistes peer-review i factor d’impacte, així com de revisions i notes clíniques, degudes fonamentalment a la col·laboració dels diferents membres de l’Unitat de Neuroimmunologia Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.  Així mateix, col·laboren a l’elaboració de revisions i casos clínics un nombre important de professionals externs, tant nacionals com internacionals.

Epidemiologia


Highlights

Reunió de treball Epidemcat

El passat mes d'octubre de 2012 es va celebrar una reunió de treball amb els neuròlegs participants en el registre, amb una doble finalitat: donar a conèixer les dades del registre transcorreguts 3 anys de funcionament i proposar i debatre estratègies de millora i expansió del registre. Per a més informació acta reunió

Més Notícies